Går du rundt med drømme om arealoverførsel?

Der er mange aspekter i at være grundejer, og det at forholde sig til sin jord er bestemt ingen undtagelse. Har du for meget eller for lidt jord, der hører til din ejendom, og står din nabo på samme tid i den modsatte situation, kan det være praktisk at overveje såkaldt arealoverførsel. Som det egentlig også ligger i ordet handler dette om at ændre på grundenes størrelser ved at overføre dele fra den ene grund til den anden.

Dette skal du have på plads, før du går i gang

Selvom arealoverførsel kan lyde besnærende, er der trods alt en række aspekter, du skal have styr på, før dette kan blive til en realitet. Først og fremmest kræver det nogle vilkår og et godt nabofællesskab. Har du dog snakket med din nabo om mulighederne for at flytte areal fra en af jeres grunde til den anden, kan I trygt gå videre i processen.

Men hvad er så næste skridt? Når først I har fået på plads, at I begge er interesserede i at tage del i arealoverførslen, skal I have fat i en landinspektør. Dette er fordi, der er dem der står for alt det praktiske i forbindelse med et sådant foretagende. Der er nemlig mange ting at tage stilling til og sørge for er i orden. Nedenfor kan ses nogle eksempler på, hvad en landinspektør tager sig af i forbindelse med jeres arealoverførsel.

  • Kontrol af hvorvidt arealoverførslen er i strid med gældende lovgivning.

  • Lokalplaner og tinglyste servitutter undersøges.

  • Opmåling, undersøgelse og afmærkning af de nuværende samt nye skelforhold varetages.

  • Sagen registreres, så den efterfølgende kan godkendes og blive gældende.

Arealoverførsel imellem ejendomme behøver altså ikke være svært, men kan ske nemt og enkelt med den rette professionelle landinspektør. Du kan læse mere om foretagendet, eller måske høre din nabo ad, om hvad han eller hun måtte mene.