Kontanthjælpsreglerne for begyndere

Det kan virke som en overordentligt uoverskuelig jungle at skulle navigere rundt i alle de regler og krav der er, når man skal modtage kontanthjælp eller finde ud af, om man er egnet til at modtage ydelsen eller ej. Beløbets størrelse afhænger også af en række faktorer, som kan gøre det svært at finde ud af, hvad man rent faktisk skal have udbetalt. Her er dog et forsøg på at gøre reglerne og satserne en anelse mere overskuelige og lettilgængelige.

Kontanthjælpsreglerne

Som mulig kontanthjælpsmodtager er der et hav af krav, som du skal opfylde, for at komme i betragtning til ydelsen. Du skal være udenfor arbejdsmarkedet og ikke kunne forsørge dig selv, du skal have en formue på under 10.000 kr. og ikke have værdier, der kan omsættes til kontanter, så du kommer over 10.000 kr. i alt. Du skal desuden være ramt af sygdom skilsmisse eller anden ulykke, der gør dig ude af stand til at forsørge dig og din familie. Du må heller ikke være forsørget af andre eller få dine økonomiske behov dækket andre steder fra af det offentlige. Hvis du er under 30 år gammel og har en erhvervskompetencegivende uddannelse, kan du få kontanthjælp på ungesats, som varier alt efter om du bor hjemme eller ej.

Her er satserne

Satsen for en person over 30 år, der er på kontanthjælp og ikke har børn ligger på 11.282 kr. og hvis man skal forsørge børn, ligger satsen på 14.993 kr. For unge på ungesats ligger de på 3.509 kr. for hjemmeboende og 7.272 kr. for udeboende – begge uden børn. Hvis du er forsørger for et barn stiger satserne til 10.026 kr. hvis du ikke har ret til børnetilskud og til 14.331 kr. hvis du er enlig forsørger. Satserne på papiret er dog sjældent dem, der udbetales i virkeligheden, fordi der er så mange faktorer, der spiller ind på det endelige beløb. For at få et større overblik over kontanthjælp, kontanthjælpssatserne og reglerne generelt er der flere resurser på nettet til netop dette.